Skip to Content

Missie & Visie

Vanuit Recruitment heeft HCRD de missie een partnership op te bouwen met ondernemers waarbij wij hen helpen bij de samenstelling van een succesvol team. Een succesvol team bestaat uit complementaire en ondernemende medewerkers. Door hun engagement bouwen zij de onderneming mee uit, wat leidt tot een unieke concurrentiële plaats voor de onderneming.

 

Wij vinden het daarom niet alleen belangrijk om de juiste persoon op de juiste plaats te zetten, maar ook binnen de juiste werkomstandigheden. Wij staan erop de juiste fit te vinden tussen de onderneming en zijn medewerkers.

 

Wij willen via Incruitment deze juiste fit verder exploreren en uitbouwen aan de hand van coaching en training. Wij kijken hierbij zowel naar de vraag van de onderneming als naar de persoonlijke vraag van de medewerkers. Niet elke topverkoper wil en kan een verkoopsteam leiden. Tijdens coaching en training kijken wij naar de mogelijkheden van een persoon en zijn voorkeuren. We exploreren de groeimogelijkheden buiten de grenzen van de comfortzone en koppelen dit terug naar de eisen en mogelijkheden binnen de onderneming.

 

Onze visie sluit zeer nauw aan bij de visie van Napoleon Hill. Alles begint bij een idee. De hele opbouw en uitbouw van een onderneming begint bij het idee ervan. De concretisering en de uitwerking van dit idee vraagt enkele essentiële eigenschappen van de ondernemer, maar ook van zijn medewerkers. Onder deze eigenschappen behoren beslissingskracht, risico's durven nemen, vastomlijnde plannen kunnen maken en uitvoeren.

Het opnemen van de verantwoordelijkheid voor de eigen resultaten staat hierbij centraal. Deze verantwoordelijkheid kan enkel opgenomen worden wanneer men zich ook bewust is hiervan. Bewust worden van de gedachten en de invloed hiervan op de resultaten is essentieel om te kunnen kiezen voor verandering. Wat je niet weet, kan je niet toepassen. Bewust leven biedt dus keuzemogelijkheden in je gedachten, je emoties en je gedrag. Wanneer je bewust kiest, sta jij aan het roer van je resultaten. De persoon en de onderneming worden daadkrachtiger en slagkrachtiger.

 

Samen staan we sterk!