Skip to Content

Master Mind

Een Master Mind is een unieke manier van netwerken. De deelnemers van een Master Mind komen één keer per maand samen. De deelnemers zijn een vaste groep mensen. HCRD start geregeld Master Mind groepen op. De deelnemers van een Master Mind groep worden zorgvuldig geselecteerd, zodanig dat de brainstormings een rijke kruisbestuiving met intelligente ideeën opleveren voor de deelnemers.

Op een Master Mind hebben ondernemers de gelegenheid om discreet overleg te plegen over de beslissingen die zij moeten nemen. Elke deelnemer brengt bij het begin van de sessie een topic in ter bespreking. De groep kiest één onderwerp uit waarover die avond wordt gebrainstormd, gediscussieerd, gefilosofeerd en dergelijke. Het topic kan een persoonlijke vraagstuk zijn waar iemand mee zit, een moeilijkheid op het gebied van zijn/haar business, het uitwerken van een nieuw idee of concept en zo meer. Gezien elke deelnemer vanuit een andere invalshoek naar het topic kijkt, zijn de antwoorden en bedenkingen verruimend, leerrijk, inzichtgevend en werpen ze een nieuw licht op de uitdaging. Napoleon Hill, de grondlegger van dit Master Mind-concept, zei: "Wanneer twee of meer mensen samenkomen in harmonie (= samenwerken naar een bepaald doel) komt er een extra energie vrij die ter beschikking staat voor alle deelnemers." Iedereen kan de ideeën en concepten verder uitwerken ter bevordering van zijn eigen groei en succes.

De deelnemers merken dat na een paar sessies de samenhang van de groep al zodanig sterk is, dat u veel uit deze bijeenkomsten zult putten aan ideeën, connecties en energie.

Richtlijnen voor de Master Mind:

  • Er zijn 8 deelnemers aan de Master Mind
  • De deelnemers respecteren elkaar en gaan vertrouwelijk om met de vrijgekomen informatie Bedenkingen en opmerkingen over het concept worden open besproken, zodanig dat elke persoon er het maximum kan uithalen. Dit wilt zeggen dat wanneer u vindt dat de sessies u geen meerwaarde bieden, u dit openlijk mag aankaarten, zodat er hieraan tegemoet gekomen wordt.
  • We vragen een deelname aan elke sessie. Wie niet kan komen, krijgt de uitdaging aangeboden om een nieuwe sessie in te plannen binnen de 2 weken
  • De deelname kost € 60, eenmalig te betalen, voor de kosten van de zaal en drank.
  • Elke deelnemer is vrij te bepalen wat hij/zij wilt betalen: we gaan uit van het 'no cure, no pay'-principe. U bepaalt zelf wat u de Master Mind waard vindt. Uiteraard kunt u een factuur krijgen op uw bijdrage.

Indien u zelf graag deelneemt aan een Master Mind sessie, stuurt u uw kandidatuur met een korte motivatie naar hilde@hcrd.be . Wij contacteren u dan wanneer er een groep wordt opgestart waar uw profiel in past. Groepen worden zorgvuldig samengesteld. De gesprekken moeten in een open en ongedwongen sfeer kunnen doorgaan. Zo zien we erop toe dat er geen mensen uit concurrerende bedrijven in dezelfe groep zitten, en stellen we de groepen evenwichtig en divers samen.