Skip to Content

Missie en Visie

 

Missie en Visie

Onze missie is het ten volle ontwikkelen van het menselijk potentieel. Wij geloven erin dat elke persoon kan groeien en zich kan ontwikkelen tot wie hij/zij wilt zijn, los van de omstandigheden. Omstandigheden spelen natuurlijk wel een rol in ons leven, maar ze zijn niet allesbepalend. Absoluut niet. Daarvoor geloven we te sterk in persoonlijke verantwoordelijkheid. Zie je, als je geen grip hebt op de omstandigheden, dan heb je wel grip op hoe jij tegenover die omstandigheden staat en je gedraagt.

Ik omschrijf dit als de 5 G's: een Gegeven situatie leidt tot een bepaalde Gedachte. Deze gedachte leidt tot een Gevoel. Dat gevoel zet een bepaald Gedrag in beweging. En tenslotte leidt het gedrag tot een Gevolg van dit gedrag.

Hoe kan je nu grip hebben op je gedachten? Die dingen gaan zo snel door je hoofd, flitsen verder en van de ene gedachte komt de andere al voort, nog voordat we er erg in hebben. En daar zit juist een eerste sleutelmoment. Bewust worden van wat er allemaal in je gedachten speelt, hoe jij je voelt en welk gedrag je stelt, is de eerste stap naar persoonlijke verantwoordelijkheid. Pas wanneer je bewust bent van wat er rondom je gebeurt en wat dit met jou doet, stap je erbuiten. Het is alsof je door je bewust te worden ervan, ernaast gaat staan: naast hetgeen wat er gebeurt (de omstandigheden) en naast wat je allemaal denkt en voelt en doet. Door deze ruimte te creëeren, creëer je een vacuüm, dat je vrij kunt invullen met … wat jij wilt. Daarvoor moet je natuurlijk wel weten wat jij wilt.

Onze visie is dat jouw verlangen in directe verbinding staat met je potentieel, met wie jij zou kunnen zijn. Een vrouw die verlangt naar een baby brengt zich in verbinding met het potentieel een moeder te zijn. Iemand die verlangt naar een eigen zaak brengt zich in verbinding met het potentieel een bedrijfsleider te zijn.

Het is ook onze visie dat iemand die zijn/haar potentieel kan ontwikkelen van nature een evenwicht vindt in zijn/haar leven. En aangezien de meesten meer uren werken dan slapen, is je werk de uitgelezen plaats om je uit te leven. Iemand die creatief is maar dit absoluut niet kwijt kan op het werk voelt zich afgestompt. Iemand die organisatorisch sterk staat maar op het werk vooral moet verkopen, voelt zich niet echt op de juiste plek. Wij streven ernaar de juiste fit te maken tussen de persoon en zijn/haar carrière. Tussen wie iemand is, wat hij/zij als potentieel wilt ontwikkelen en hoe dit in zijn/haar leven ten volle tot uiting kan komen.